21- تاریخ تولد و حاصل برابر با 4

می خواهم با استفاده از سال تولد شما، نوعی بازی با
اعداد را به نمایش بگذارم. در واقع با انجام چند عمل ریاضی بر روی سال تولد شما
کاری می کنم که همیشه و برای همه افراد، نتیجه به دست آمده برابر با عدد 4 باشد.

  • ابتدا تاریخ تولد خود را برعکس کنید ( برای مثال اگر تاریخ تولد شما 1334باشد، برعکس آن مساوی است با 4331 ).
  •  عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنید: ( 2997=1334-4331 )
  •  عدد 5 را از حاصل کم کنید: ( 2992=5-2997 )
  •  ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید: ( 22=2+9+9+2 )
  •  باز هم ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید: ( 4=2+2 )

همانگونه که در بالا اشاره شد جواب، همیشه عدد 4 است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
جانی پور

عالی بود در وبلاگم استفاده میکنم با اجازتون