4- سیاه چاله ها و ریاضیات

در طبیعت هرگاه عمر یک ستاره به پایان برسد به سیاهچاله تبدیل می شود ؛ سیاهچاله ها  دارای ویژگی های مشترکی هستند . سیاهچاله ها دارای حجمی بسیار زیاد ( بینهایت ) و جرمی به اندازه ی صفر هستند ، از ویژگی های دیگر سیاهچاله ها این است که جاذبه ی آنها فوق العاده زیاد بوده به طوری که هر جسمی از اطراف آنها رد شود آن را به طرف خود جذب می کنند و هر جسمی به درون سیاهچاله بی افتد ماهیت خود را از دست خواهد داد .

در علم ریاضیات نیز سیاهچاله هایی از اعداد وجود دارند که هر عددی را در مسیر آنها قرار دهیم آن را به خود جذب کرده و شبیه خود می کنند ، یکی از این سیاهچاله ها عدد 312 است که قادر است هر عددی را شبیه خود کند .

روش کار به این گونه است که ابتدا تعداد ارقام عدد مورد نظر را می شماریم و به عنوان اولین عدد سمت چپ می نویسیم سپس تعداد ارقام زوج را شمرده و به عنوان دومین عدد می نویسیم در آخر تعداد اعداد فرد را شمرده و در آخر می گذاریم ( تذکر : دقت داشته باشید که اگر عدد مورد نظر فاقد عدد زوج یا فرد بود به جان آن صفر می گذاریم ) . این مسیر را ادامه می دهیم تا به عدد 31۲ برسیم مشاهده می شود که خود عدد 312 تغییر نخواهد کرد .

برای مثال عدد 25162548 را در نظر می گیریم ؛ تعداد کل ارقام 8 تا می باشند و تعداد ارقام زوج 5 تا می باشند و تعداد اعداد فرد 3 تا می باشند در این صورت عدد به دست آمده برابر است با 853 در مر حله ی بعد برای 853 انجام می دهیم ؛ تعداد کل ارقام 3 تا ، اعداد زوج 1 و اعداد فرد 2 می باشد مشاهده می کنید که به 312 رسیدیم .

مثال بعد عدد 3 را در نظر بگیرید ؛ تعداد کل اعداد 1 ، تعداد اعداد زوج صفر و تعداد اعداد فرد 1 می باشد حال داریم 101 در این حالت تعداد کل ارقام 3 ، تعداد ارقام زوج 1 و تعداد ارقام فرد 2 می باشد یعنی همان عدد 312 .

جالب بود نه ...

لطفاٌ نظر بدین ...

/ 0 نظر / 18 بازدید