15- بر روی چند درخت فقط دو علامت خورده است؟

در یک خیابان 200 درخت وجود دارد. نفر اول روی درختان مضرب 6 علامت می زند و نفر دوم روی درختان مضرب 9 علامت میزند و نفر سوم برروی درختان مضرب 4 بر روی چند درخت فقط دو علامت خورده است؟

/ 0 نظر / 18 بازدید