74- مدیر موفق کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

مدیر موفق کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ،بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند ( تافلر)    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه، کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.(کوروش کبیر)

     در حال حاضر در دنیا یکی از مهم‌ترین علوم ، علم مدیریت به شمار می‌رود که دائما در حال تغییر و تحول است و نقش بسزایی در شکل‌گیری ارزش افزوده اقتصادی دارد .  بسیاری از بزرگان علم مدیریت  بیان داشته اند که مدیریت به معنای انجام کار از طریق دیگران است و همچنین  آنرا علم و فن و هنر نیز می‌دانند .  امروزه مدیریت از حالت امر و نهی و دیکته کردن کارها به  کارکنان ، خارج و به رهبری تبدیل شده است. امروز یک مدیر خوب ، سیاست و خطوط اصلی در جهت اهداف سازمان را تعیین می‌کند نه اینکه به  کارکنان بگوید که چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند.

     یک مدیر واقعی آن است که از قوای خلا‌ق  کارکنان نهایت استفاده را ببرد نه اینکه از توانایی‌های کارکنان احساس خطر کرده و روابط خود را با آنان قطع کند .  توانایی رهبری و مدیریت ، تنها به این معنا نیست که عنوان مدیریت، سرپرست و یا مدیر پروژه را بدنبال داشته باشد. بلکه باید همواره مراحل رشد و پیشرفت مداوم را در مدیریت فراهم آورد و مدیر باید آموخته های خود را از محیط افزایش دهد و این افزایش برپایه علم وتجربه و فطرت او باشد تا بتواند در هنگام تصمیم گیری ، بهینه ترین گزینه را انتخاب نماید .

    در کشور ما متاسفانه علی رغم  وجود منابع بسیار از  تعالیم اسلامی که منطبق بر حکمت و معرفت الهی  استوار و مروج عشق ، انسانیت ، حق شناسی و دیگر خصایص مثبت انسانی است و می تواند پاسخ گوی نیازهای توسعه ای کشور  و قابل پذیرش برای  جوامع بشری باشد  بهره برداری مناسب انجام نپذیرفته است و حتی بگونه ای عمل شده است که بنظر می آید با علم مدیریت جدید در تعارض است  و این وظیفه اندیشمندان و دست اندرکاران کشور را سنگین تر می نماید که به باز تعریف مدیریت الهی و اسلامی که نشئت گرفته از احکام و سنت نبوی و ائمه معصومین  می باشد و می توان بیان نمود از دیگر الگوهای رایج مدیریت ، همانند مدیران ابزاری ، که  کارکنان را مانند قطعه و ابزار کارخانه ای تصور  می کنند ودر صورت بوجود آمدن هر مشکل  ساده ترین راه را  تعویض آن فرد یا قطعه  می دانند و یا همانند مدیران اداری ،که مقررات اداری را در حد چهار چوب ضوابط و بدون ملاحظات انسانی مستتر در قانون عمل می نمایند و محیطی خشک و غیر قابل انعطاف بوجود می آورند و یا همانند مدیرانی با نگرش توسعه منابع انسانی ،که عواطف انسانی در وجودشان موج می زند و فضای کاری بهتری جهت انجام امور فراهم می آورند و در صورت مشکل برای کارکنان ، در جهت کمک و  همیاری آنان برمی آیند  و مانند مدیران ابزاری قطعه را عوض نمی کنند و یا مانند مدیران اداری تذکر و توبیخ نمی دهند  ، مناسب تر و روز آمدتر می باشند .

        مدیران الهی ( اسلامی ) علاوه بر نگرش  توسعه منابع انسانی ، عدالت را در مورد کارکنان رعایت می کنند و با دیده احترام و تحسین به زیر دستان می نگرند . امام علی)  ع)   می فرمایند :  ای مالک مردم در نزد تو دو نوع هستند یا مسلما نند و با تو برادر دینی  و یا غیر مسلمان ، که با تو نزد خداوند برا بر ند . در دیدگاه اسلامی این جزئ مبنای اداره جامعه می باشد .

   در تعریف کلاسیک ، عنوان می دارند که  مدیریت ، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد  لذا از شاخصه های مهم یک مدیر موفق  علاوه بردارا بودن جوهره عدالت محوری و هدایت و رهبری و شناخت تواناییهای ذاتی خود ، می بایست    توا نمندیهای ذیل را ، که لازمه اکتساب و تکمیل آن در اجرای موفق امور  است ، نیز باشد 

-         تجارب  لازم ، مناسب وارزشمند را در همان سیستم اداری کسب نموده باشد                      

-          سعی نماید در رشد و ارتقای مدیران زیر دست  تلاش نموده وآنان را جانشین های خود تصور کند و به چشم رقیب با انان  رفتار ننماید

-         سریع الانتقال و از نظر ضریب هوشی قوی تر از سایرین باشد

-         با حوصله و خویشن دار باشد و رعایت ادب را در جمیع امور رعایت نماید 

-         محیط کار را مانند محیط خانه خود بداند و سعی نماید از حداکثر توان خود در جهت افزایش      بهره وری  استفاده کند

-         بین سختکوشی و انجام کار در ساعات طولانی تفاوت قایل شود و بر کارایی و اثر بخشی اهمیت دهد

-         مهارت های مدیریتی در حوزه روابط عمومی وازجنبه گفتاری ، دیداری و شنیداری را  کسب  نماید

-         اعتماد به کارکنان و توانایی آنان را  سرلوحه خود قرار دهد

-          سعی نماید اطلاعات جامعی از محیط وموضوعات اطراف خود داشته باشد

-          راست گویی را سرلوحه  کار خود قرار دهد

-          قدرت خلاقیت، ابتکار و نوآوری  داشته باشد

-          به شایستگی کارکنان و نکات مثبت آنان و مورد مشورت قرار دادن آنان در امور اهمیت دهد زیرا مشورت، تصمیم‌ساز است و منافاتی با تصمیم‌گیری قاطع‌ مدیر ندارد

-         سعی در تفویض اختیار مناسب ( مدیریت مشارکتی) داشته باشد و با دیکته کردن قدم به قدم فعالیت‌ها، ابتکار عمل و خلاقیت را از کارکنانشان سلب  ننماید

-          سعی نماید نسبت به سایرین وقت بیشتری برای کارش در نظر بگیرد

-         محل کار را سعی نماید به محل رشد اخلاق فردی و ارتقائ مهارت های تخصصی  در آورد و نه  صرفا برای کسب درآمد و پرش به موقعیت بالاتر 

-          سعی نماید در تکمیل مهارتهای روز مانند زبان ، اینترنت، نگارش نامه ، تند خوانی وجامعه شناسی  تلاش ویژه داشته باشد

-         سعی نماید در کمک به دیگران پیشقدم و تلاش بالاتری داشته باشد و برای زیر مجموعه دلسوز و مهربان باشد زیرا رهبری و مدیریت صحیح با عفو و عطوفت همراه است .

-         از افراد خبره و صاحب نظر  مشورت و بهره گیری نماید و سعی  کند که دانش و اطلاعات خود را افزایش دهد زیرا در مشورت کردن، محاسنی همچون تفقد از نیروها و دخیل کردن آنها در      تصمیم سازی، شکوفایی استعدادها، گزینش بهترین رای، ایجاد انگیزه و علاقه برای اجرای       تصمیم نهایی، نهفته است

-         از اقشار مختلف جامعه تجربه کسب کند و فقط  با  مدیران هم ردیف ارتباط برقرار ننماید و سعی نماید غرور و خودخواهی را از خود دور کند

-          با فروتنی و تواضع بتواند بایدها و نبایدها را بدرستی درک نماید و روح فروتنی در وجودش نهادینه گردد

-         اداره کردن صحیح زمان و تسلط یافتن بر آن را یاد بگیرد و عمل نماید (مدیریت زمان)

-         بتواند یک تیم موفق کاری بوجود بیاورد زیرا امروزه کار گروهی مهم ترین مهارت در محل های کاری به شمار می رود و همه مدیران و کارکنان باید بازیکنان یک تیم باشند

-         دانایی و دانایی محوری را در مجموعه تحت مدیریت خود نهادینه نماید. امروزه سازمانها دریافته اندکه هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی تواند آنها را دردنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هرچیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند

-          سعی نماید با انعطاف‌پذیری و استقبال از انتقادات با روی باز، شجاعت و جسارت در نظریات و بیان عقاید را در کارکنان  بوجود بیاورد

-         ارزیابی عملکرد افراد را عموماً براساس عملکرد انفرادی آنان محاسبه  نکند ، و برای سینرژی و فرهنگ توان افزایی و هم افزایی ارزشی قائل  شود

/ 0 نظر / 19 بازدید