50-حیوانات و معروفیت ها

  موذی ترین حیوانات:موش               دلقک حیوانات:میمون

     سحر خیز ترین حیوانات:خروس           خواننده حیوانات:بلبل

    بی دست و پاترین حیوان:مار            طبال حیوانات دارکوب

  وفادار ترین حیوان سگ                    سلطان حیوانات شیر

  پروفسور حیوانات:بز                       حیوان بی ازار مورچه

نجیب ترین حیوانات :اسب           پستچی حیوانات:کبوتر

مکارترین حیوان:روباه                 خونخوارترین حیوانات:خفاش

ساده ترین حیوان:الاغ              بی وفاترین حیوان:گرگ

/ 0 نظر / 23 بازدید