89- گذشت

 

اگر خوشبختی یک برگ است ... درختی برایتان آرزو میکنم !
اگر امید یک قطره است ... دریا برایتان آرزو میکنم !
اگر دوست برایت سرمایه است ... خدا را برایتان آرزو میکنم

/ 0 نظر / 10 بازدید