26- 17 شتر و تقسیم کردن آن توسط حضرت علی (ع)

در زمان حضرت علی(ع)سه عرب پولشان را روی هم گذاشتند و ۱۷ شتر خریدند. اولی یک سوم پول را پرداخت.دومی یک دوم و سومی یک نهم. اما ههنگام تقسیم میانشان اختلاف افتاد زیرا اگر می خواستند شتران را به نسبت پولشان تقسیم کنند ناگذیر بودند برخی از آن ها را تکه پاره کنند.بنابر این چاره را در آن دیدند که پیش حضرت علی بروند. حضرت علی با درایت ویژه مسئله ی آنان را حل کرد بدون  این که شتر ها را تکه پاره کنند. راه حل امام چه بوده است؟

/ 0 نظر / 10 بازدید