11- صبحانه پدر بزرگ

پدر بزرگ طرفدار پرو پاقرص تخم مرغ آپ پز است. در واقع تخم مرغ او باید در 15 دقیقه و نه کمتر و نه بیشتر آپ پز شود.یک روز وی از شما میخواهد صبحانه رو برای او مهیا کنید.و تنها زمان سنج های موجود در خانه دوساعت شیشه ای شنی هستند. در ساعت نی بزرگتر 11 دقیقه طول می کشد تا شن های موجود از مخزن الایی به پایینی تخلیه شود. ساعت کوچک تر این کا ر را ظرف 7 دقیقه انجام می دهد. شما با استفاده از این دوساعت چگونه میتوانید تخم مرغ پدر بزرگ را ظرف 15 دقیقه بجوشانید؟

/ 0 نظر / 22 بازدید