88- بار الها

                                                                                                                             عاشقانه هایم رادرپیشگاهت                                                               به خاک می مالم                                                                              وچه خوش انصاف تامی کنی                                                                                                بادستان خالی ام                                                                                                                   وگران میخری وجودبی بهایم را ..

/ 0 نظر / 20 بازدید