16- چند بار باید از این رودخانه عبور کنند؟

در یک گردش علمی 20 دبیر و 310 دانش آموز دبیرستان شرکت کرده اند. آن ها می خواهند از یک رودخانه عبور کنند. وسیله ی موجود برای این کار فقط یک قایق به ظرفیت 100 کیلوگرم است. هر کدام از دانش آموزان 50 کیلوگرم، و هر کدام از دبیران 100 کیلوگرم وزن دارند. همه ی آن ها نیز قایقرانی بلد اند. دست کم چند بار باید از این رودخانه عبور کنند؟ گفتنی است که یک رفت و برگشت دو « عبور» به حساب می آید.

/ 0 نظر / 18 بازدید