ریاضیات و سرگرمی


+ 53- معماهای چوب کبریت

  

لطفا کلیک کنید 1

 

لطفا کلیک کنید 2


نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٩
comment نظرات () لینک

+ 44- چند معمای جالب ریاضی

چند معمای جالب ریاضی

معمای اول :

" من در خانه ترازویی دارم که درست تنظیم نشده است، زیرا وقتی که داریوش روی آن می ایستد، وزن او را 10 کیلوگرم و زمانی که سیمین روی آن قرار می گیرد، وزنش را 14 کیلوگرم نشان می دهد. اما وقتی هر دو با هم روی آن می ایستند، وزن آن ها را 22.5 کیلوگرم نشان می دهد. داریوش و سیمین هر کدام چقدر وزن دارند؟ "

معمای دوم :

دو عرب با هم مسافرت میکردند یکی از انها 5 قرص نان و دیگری 3 قرص نان با خود
داشت. عرب سومی به انها پیوست .شب شد و همه با هم 8 قرص نان را خوردند.عرب سوم 8 درهم به ان دو عرب دیگر داد که بر سر تقسیم ان بین این دو اختلاف افتاد.
ان که 5 قرص نان داشته بود می گفت تقسیم باید به نسبت 5 به 3 انجام گیرد
و دیگری می گفت باید به تساوی باشد.اختلافشان بالا گرفت
و سرانجام از حضرت علی داوری خواستند .ان حضرت 7 درهم را حق صاحب 5 قرص نان و1 درهم را حق صاحب 3 قرص نان دانست!!!
به نظر شما داوری حضرت بر چه پایه ای بوده است؟

معمای سوم

مردی تردست که با جوانی ساده دل اما آزمند همسفر شده بود و به مقدار پولش
پی برده بود به او چنین پیشنهادی کرد:
تردست:دوست داری پولت را دو برابر کنم؟؟
ساده دل:چه بهتر از این.
تر دست:یک شرط دارد هر بار که پولت را دو برابر کنم باید 800 تومان به من بدهی
قبول میکنی؟؟
ساده دل شرط را پذیرفت اما پس از 3 بار همه ی پولهایش را از دست داد!!
این جوان ساده دل قبل از این شرط بندی چند تومان با خود داشته است؟؟

معمای چهارم

در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آ وردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ بمیدان آورده که بفروشد.
هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پاش خورد بسبد تخم مرغ. نتیحتا بیشتر تخم مرغ ها شکستند.
اسب سوار خیلی نا راحت شد واز روستایی پوزش خوا ست و حاضر شد پول همه آنهارا بپردازد.
اسب سوار از روستایی سوال کرد": "مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟"
خانم در حواب گفت:
"تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند
وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند.
اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد.
- سوال
کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟

معمای پنجم

یک فروشنده حیوانات خانگی ریاضیدان بازنشسته است . او فردی است راستگو که گفته هایش همیشه بسیار سنجیده است . او به یک خریدار می گوید که طوطی داخل این قفس بسیار با هوش است . در واقع  " این پرنده هر کلمه ای بشنود تکرار خواهد کرد . " خریدار تحت تاثیر قرار می گیرد و طوطی را می خرد . ولی چند روز بعد با عصبانیت باز می گردد و طوطی را پس می دهد . او می گوید : " من روزی چند ساعت با این لعنتی حرف زدم . اما این پرنده احمق حتی یک کلمه از حرف های مرا تکرار نکرد . " با این همه ریاضیدان دروغ نگفته بود . آیا چنین چیزی ممکن است ؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٦
comment نظرات () لینک

+ 40- معما های جالب ریاضی به هماه جواب آنها

معمای شماره یک :

- ۱۰۰ نفر آدم با هوش در یک سالن زندانی هستند.

- حداقل یک نفر و حداکثر همه آنها دارای یک خال بر روی صورتشان هستند.

- هیچ کدام از این افراد نمی دانند که آیا خود دارای خال هستند یا نه.

- به آنها گفته شده که به ازای هر آدم خال دار یک شبانه روز (نه کمتر و نه بیشتر) مهلت دارند که آدم های خال دار از سالن بیرون بیایند.

- این افراد نمی توانند هیچ ارتباطی با افراد دیگر موجود در سالن برقرار کنند.

- تنها ارتباط موجود دیدن صورت افراد دیگر است.

- به هیچ امکانی هم دسترسی ندارند که صورت خود را ببینند.

- خلاصه پیغام و پیام و آینه و …. ممنوع است.

- تعداد افراد خال دار معلوم نیست.

سؤال : با چه روشی ممکن است که فقط افراد خال دار در پایان مهلت تعیین شده (n روز به ازای n خال دار) از سالن خارج شوند؟

معمای شماره دو :

در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آ وردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان آورده که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پایش خورد به سبد تخم مرغ. در نتیجه بیشتر تخم مرغ ها شکستند.

اسب سوار خیلی نا راحت شد و از روستایی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.

اسب سوار از روستایی سوال کرد: مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟

خانم در جواب گفت: تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند.

اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد.

سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟

معمای شماره سه :

- یک فردی اسیر است و باید نجات پیدا کند و برای او دو مسیر فرار وجود دارد. یکی نجات و دیگری نابودیست. سر هر کدام از این راهها یک نفر ایستاده یکی کاملا دروغ گو و دیگری کاملا راستگو این فرد با یک سوال چگونه می تواند راه صحیح را پیدا کند؟

(فقط یک سوال و فقط از یک نفر – راستگو و دروغگو مشخص نیست – راه برگشتی هم نیست)

معمای شماره چهار :

۱۰۰ جعبه قند داریم که در هر کدام ۱۰۰ حبه قند موجود است و وزن هر حبه قند a گرم است. اگر یکی از جعبه های قند شامل حبه هایی به وزن a-1 گرم باشد چگونه می توان با یکبار وزن کردن،جعبه شامل حبه های دارای وزن کمتر را یافت؟

جواب:

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٦
comment نظرات () لینک

+ 36- تعاریف و قوانین حل پازل کِن‌کِن:

تعاریف و قوانین حل پازل کِن‌کِن:
 


- در یک جدول 3×3، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 3 استفاده کنید.
- در یک جدول 4×4، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 4 استفاده کنید.
- در یک جدول 5×5، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 5 استفاده کنید.
- در یک جدول 6×6، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 6 استفاده کنید.
- در یک جدول 7×7، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 7 استفاده کنید.
- در یک جدول 8×8، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 8 استفاده کنید.
- در یک جدول 9×9، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 9 استفاده کنید.
 
-- شما نمی‌توانید عددی را در یک ردیف یا یک ستون جدول تکرار کنید.

-- جدول کِن‌کِن به نواحی مختلفی تقسیم شده که به‌صورت پرنگ‌تر مشخص می‌شوند. به هرکدام از این نواحی،  "ناحیه" یا "قفس"  گفته ‌می‌شود.

-- در هر ناحیه، عددی وجود دارد که "مشخصه" نام دارد. مشخصه، تعیین می‌کند که اعداد درون هر ناحیه، چگونه باید با هم مرتبط شوند تا به عدد مشخصه برسید. (مثلاً +8 یعنی مجموع اعداد این ناحیه باید برابر 8 باشد.)

-- ناحیه‌ای که تنها یک خانه داشته باشد، با عدد مشخصه‌ی خود، پر می‌شود. (این خانه "راهنما" یا "سرنخ" هم نامیده می‌شود.)

-- یک عدد می‌تواند در یک ناحیه تکرار شود به شرط آنکه اعداد تکراری در یک ردیف یا ستون قرار نگیرند.

-- ترتیب قرار گرفتن عددها در یک ناحیه مهم نیست. (حتی برای مشخصه‌های شامل - و ÷)
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 35- کِن کِن (Kenken) چیست؟

کِن کِن (Kenken) چیست؟

گفته می‌شود کِن‌کِن بسیار شبیه سودوکو است و در واقع نسل جدید آن است. گرچه این دو، شباهت‌هایی با هم دارند اما کِن‌کِن علاوه بر بالا بردن قوای منطق و تشخیص، قدرت محاسبات شما را نیز به طور چشمگیری افزایش می‌دهد؛ این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی کِن‌کِن و سودوکو است و در واقع سودوکو به کلی از آن بی بهره است!

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 34- مسئله ریاضی: !600

مسئله ریاضی: !600

آیا عدد !600 (ششصد فاکتوریل) بر 799 بخشپذیر است؟
...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 33- مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟


مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟

یک کارخانه 5 محصول دارد که پس از بسته بندی وزن هر یک از فرآورده ها به ترتیب 4 و 5 و 6 و 10 و 12 کیلوگرم است. هر کارگر روی چهارچرخه فقط یک نوع از این محصولات را از کارخانه به فروشگاه حمل می کند. اما تعداد بسته ها را طوری تنظیم می کند که وزن جنس برای تمام باربرها مساوی باشد.
هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟
...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 32- مسئله ریاضی: اعداد فرد متوالی و عدد 343

مسئله ریاضی: اعداد فرد متوالی و عدد 343

مجموع یک رشته عددهای فرد متوالی، مساوی 343 شده است. این رشته را مشخص کنید.

پاسخ در ادامه

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 31- معمای ریاضی: تاریخ ارقام یکسان

معمای ریاضی: تاریخ ارقام یکسان


روز نهم آذر 1399 را در نظر بگیرید. نگارش این تاریخ به شکل زیر خواهد بود: (فقط دو رقم سمت راست سال مد نظر است. همچنین اگر  عدد روز یا ماه یک رقمی باشد، از درج صفر قبل از آن (مثلا 09) اجتناب خواهیم کرد)
 
99/9/9
 
آیا می توانید بگویید در طول یک قرن، چند بار این حالت اتفاق خواهد افتاد؟
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 30- یک معمای جالب

معمای خیلی باحال دکتر حسابی حتما بخونین یه تست هوش خیلی باحاله 

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. 

قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند

تا آن ساعت را خریداری کنند… 

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. 

این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد 

و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان) 

حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود 

این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان 

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک

+ 26- 17 شتر و تقسیم کردن آن توسط حضرت علی (ع)

در زمان حضرت علی(ع)سه عرب پولشان را روی هم گذاشتند و ۱۷ شتر خریدند. اولی یک سوم پول را پرداخت.دومی یک دوم و سومی یک نهم. اما ههنگام تقسیم میانشان اختلاف افتاد زیرا اگر می خواستند شتران را به نسبت پولشان تقسیم کنند ناگذیر بودند برخی از آن ها را تکه پاره کنند.بنابر این چاره را در آن دیدند که پیش حضرت علی بروند. حضرت علی با درایت ویژه مسئله ی آنان را حل کرد بدون  این که شتر ها را تکه پاره کنند. راه حل امام چه بوده است؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱
comment نظرات () لینک

+ 25- سن فرزندان پرتقال فروش

پرتقال فروشی که ظاهرا ساده لوح به نظر میرسد همسایه جدید خود را که اتفاقا معلم ریاضی بود به میهمانی شام دعوت کرد.

پرتقال فروش و همسرش از او استقبال کردند.

همسایه از پرتقال فروش پرسید بچه هایتان کجا هستند؟

پرتقال فروش گفت: مشغول بازی هستند.

همسایه پرسید: چند فرزند دارید و هر یک از آنها چند ساله است؟ 

پرتقال فروش با زیرکی جواب داد:سه پسر دارم که حاصل ضرب سن آنها ۷۲ و مجموع سن آنها با شماره ی پلاک منزل ما برابر است!!! 

همسایه که با مسئله ی غیر منتظره ای روبرو شده بود فورا به در خانه‌ی پرتقال فروش رفت و شماره ی آن را نگاه کرد. آن گاه برگشت و گفت: مسئله مبهم است. 

حالا شما جواب این سوال رو پیدا کنین.

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱
comment نظرات () لینک

+ 24-معمای جالب آقای بیل گیتس

دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد. ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است.. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱
comment نظرات () لینک

+ 23- تشخیص سن تماشاچیان

از دوست خود بخواهید که دور از چشم شما یک عدد دو رقمی را روی کاغذ نوشته و عدد یک ( 1 ) را از آن کم کند. حالا باقی مانده را در عدد 100 ضرب نموده و بعد سن خود را به آن بیفزاید. سپس عدد  9 را به حاصل اضافه کرده و در پایان عدد 1020 را از حاصل کم کند و باقی مانده را به شما بگوید.

راز:

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧
comment نظرات () لینک

+ 22- سن و حاصل برابر با 5 می شود

از یک نفر بخواهید که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم این است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکیل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نماید و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پایان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل همیشه برابر با عدد 5 است. یعنی اگر این بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عملیات ریاضی را انجام دهند، همگی به عدد 5 می رسند!

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧
comment نظرات () لینک

+ 21- تاریخ تولد و حاصل برابر با 4

می خواهم با استفاده از سال تولد شما، نوعی بازی با
اعداد را به نمایش بگذارم. در واقع با انجام چند عمل ریاضی بر روی سال تولد شما
کاری می کنم که همیشه و برای همه افراد، نتیجه به دست آمده برابر با عدد 4 باشد.

  • ابتدا تاریخ تولد خود را برعکس کنید ( برای مثال اگر تاریخ تولد شما 1334باشد، برعکس آن مساوی است با 4331 ).
  •  عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنید: ( 2997=1334-4331 )
  •  عدد 5 را از حاصل کم کنید: ( 2992=5-2997 )
  •  ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید: ( 22=2+9+9+2 )
  •  باز هم ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید: ( 4=2+2 )

همانگونه که در بالا اشاره شد جواب، همیشه عدد 4 است.

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧
comment نظرات () لینک

+ 20- عدد 100 به صورت مجموع چهار عدد بنویسید

عدد 100 به صورت مجموع چهار عدد  بنویسید به طوری که یکی به اضافه 4 ،یکی دیگر منهای4 ، 4برابر یکی دیگر و تقسیم آخری بر4 ، با هم برابر باشند

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک




  • انجمن