ریاضیات و سرگرمی


+ 68-سرگرمی های ریاضی

سرگرمی های ریاضی

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
comment نظرات () لینک

+ 27- رابطه جالب برای عدد 4

۱۶= ۴۲

۱۱۵۶ = ۳۴۲

۱۱۱۵۵۶ = ۳۳۴۲

۱۱۱۱۵۵۵۶= ۳۳۳۴۲

۱۱۱۱۱۵۵۵۵۶ = ۳۳۳۳۴۲

۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵۵۶= ۳۳۳۳۳۴۲

۱۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵۵۵۶= ۳۳۳۳۳۳۴۲

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
comment نظرات () لینک




  • انجمن