ریاضیات و سرگرمی


+ 33- مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟


مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟

یک کارخانه 5 محصول دارد که پس از بسته بندی وزن هر یک از فرآورده ها به ترتیب 4 و 5 و 6 و 10 و 12 کیلوگرم است. هر کارگر روی چهارچرخه فقط یک نوع از این محصولات را از کارخانه به فروشگاه حمل می کند. اما تعداد بسته ها را طوری تنظیم می کند که وزن جنس برای تمام باربرها مساوی باشد.
هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟

پاسخ را در اینجا ببینید:

کوچکترین عددی که بر 4 و 5 و 6 و 10 و 12 بخش پذیر است برابر 60 است. پس کافی است که 60 را به هر یک از آنها تقسیم کنیم تا تعداد بسته های مربوط به هر جنس معلوم شود که عبارتند از: 10 بسته 6 کیلویی، 15 بسته 4 کیلویی، 12 بسته 5 کیلویی، 6 بسته 10 کیلویی و 5 بسته 12 کیلویی.
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٩
comment نظرات () لینک
  • انجمن