ریاضیات و سرگرمی


+ 27- رابطه جالب برای عدد 4

۱۶= ۴۲

۱۱۵۶ = ۳۴۲

۱۱۱۵۵۶ = ۳۳۴۲

۱۱۱۱۵۵۵۶= ۳۳۳۴۲

۱۱۱۱۱۵۵۵۵۶ = ۳۳۳۳۴۲

۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵۵۶= ۳۳۳۳۳۴۲

۱۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵۵۵۶= ۳۳۳۳۳۳۴۲

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٢
comment نظرات () لینک
  • انجمن