ریاضیات و سرگرمی


+ 103- شاخص های موفق تدریس

شاخص های موفق تدریس 
...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱۸
تگ ها: تدریس
comment نظرات () لینک

+ 102- دوست

 

استادگفت:با دوست جمله بساز.....خندیدم لبخند

صفر داد!!

اما او هرگز ندانست با دوست دنیا می سازند....

نه جملهچشمکقلب

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 101-

 

سلام.....قلب

جمله ای برای خدا....چشمک

خدایا کنارم بودی وندیدمت....ناراحت

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 100- عشق

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها: عکس
comment نظرات () لینک

+ 99- قهر و آشتی

 

 

 

 

 

 
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 98- عکس های جالب

  

 

  
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها: تلاش
comment نظرات () لینک

+ 97- دوستی و دشمنی

       دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند.....متفکر

               راترجیح میدهم به دوستی که.....سوال

                         مخفیانه تحقیرم کند......تعجبچشمک

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 96- عکس جالب

 

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها: عکس
comment نظرات () لینک

+ 95- زندگینامه خواجه عبدالله انصاری

زندگینامه خواجه عبدالله انصاری

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
comment نظرات () لینک

+ 94-

مشاهده یادداشت خصوصی

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 93- زندگینامه لقمان حکیم

زندگینامه لقمان حکیم

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
تگ ها: حکایت
comment نظرات () لینک

+ 92- درس زیبا از ادیسن

درس زیبا از ادیسن

حتما مطالعه کنید

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩
comment نظرات () لینک

+ 91- فکر دیگران ....

عنوان خوب؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 90-

عنوان خوب؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ 89- گذشت

 

اگر خوشبختی یک برگ است ... درختی برایتان آرزو میکنم !
اگر امید یک قطره است ... دریا برایتان آرزو میکنم !
اگر دوست برایت سرمایه است ... خدا را برایتان آرزو میکنم

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
comment نظرات () لینک

+ 88- بار الها

                                                                                                                             عاشقانه هایم رادرپیشگاهت                                                               به خاک می مالم                                                                              وچه خوش انصاف تامی کنی                                                                                                بادستان خالی ام                                                                                                                   وگران میخری وجودبی بهایم را ..

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
تگ ها: بار الها
comment نظرات () لینک

+ 87- خدایا

 

 

 و

 

 

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
تگ ها: خدایا
comment نظرات () لینک
  • انجمن