ریاضیات و سرگرمی


+ 23- تشخیص سن تماشاچیان

از دوست خود بخواهید که دور از چشم شما یک عدد دو رقمی را روی کاغذ نوشته و عدد یک ( 1 ) را از آن کم کند. حالا باقی مانده را در عدد 100 ضرب نموده و بعد سن خود را به آن بیفزاید. سپس عدد  9 را به حاصل اضافه کرده و در پایان عدد 1020 را از حاصل کم کند و باقی مانده را به شما بگوید.

راز:

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧
comment نظرات () لینک

+ 22- سن و حاصل برابر با 5 می شود

از یک نفر بخواهید که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم این است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکیل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نماید و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پایان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل همیشه برابر با عدد 5 است. یعنی اگر این بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عملیات ریاضی را انجام دهند، همگی به عدد 5 می رسند!

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧
comment نظرات () لینک

+ 21- تاریخ تولد و حاصل برابر با 4

می خواهم با استفاده از سال تولد شما، نوعی بازی با
اعداد را به نمایش بگذارم. در واقع با انجام چند عمل ریاضی بر روی سال تولد شما
کاری می کنم که همیشه و برای همه افراد، نتیجه به دست آمده برابر با عدد 4 باشد.

  • ابتدا تاریخ تولد خود را برعکس کنید ( برای مثال اگر تاریخ تولد شما 1334باشد، برعکس آن مساوی است با 4331 ).
  •  عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنید: ( 2997=1334-4331 )
  •  عدد 5 را از حاصل کم کنید: ( 2992=5-2997 )
  •  ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید: ( 22=2+9+9+2 )
  •  باز هم ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید: ( 4=2+2 )

همانگونه که در بالا اشاره شد جواب، همیشه عدد 4 است.

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧
comment نظرات () لینک

+ 20- عدد 100 به صورت مجموع چهار عدد بنویسید

عدد 100 به صورت مجموع چهار عدد  بنویسید به طوری که یکی به اضافه 4 ،یکی دیگر منهای4 ، 4برابر یکی دیگر و تقسیم آخری بر4 ، با هم برابر باشند

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 19- استراتژی برد با کدم بازیکن است؟

دو بازیکن با  88 چوب کبریت یک ۸۸ضلعی ساخته و با قانون زیر بازی می کنندهر بازیکن در نوبت خودش یک یا دو چوب کبریت مجاور از اضلاع این ۸۸ضلعی را بر می دارند،بازیکنی که در نوبت خودش آخرین چوب کبریت را بر دارد برنده این بازی محسوب می شود. 

استراتژی برد با کدم بازیکن است؟ چگونه؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 18- 10 مهره در جدول 4 در 4

الف ) ۱۰ مهره در جدول ۴در۴ طوری قرار دهید که تعداد مهره ها در هر ردیف و ستون زوج باشد. 

ب) به چند طریق این  کار امکان پذیر است؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
تگ ها: معما
comment نظرات () لینک

+ 17- چند نفر ؟

در یک جنگ 100 سرباز شرکت کردند وجراحاتی برداشتند.آمارجراحات به شرح زیر است:20 نفر دست راستشان  ،75 نفر دست چپشان ،80 نفر پای راست و 85 نفر پای چپشان را از دست دادند. حداقل  و حداکثر تعداد افرادی را بیابید که هر 4 عضوشان را از دست دادند.

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 16- چند بار باید از این رودخانه عبور کنند؟

در یک گردش علمی 20 دبیر و 310 دانش آموز دبیرستان شرکت کرده اند. آن ها می خواهند از یک رودخانه عبور کنند. وسیله ی موجود برای این کار فقط یک قایق به ظرفیت 100 کیلوگرم است. هر کدام از دانش آموزان 50 کیلوگرم، و هر کدام از دبیران 100 کیلوگرم وزن دارند. همه ی آن ها نیز قایقرانی بلد اند. دست کم چند بار باید از این رودخانه عبور کنند؟ گفتنی است که یک رفت و برگشت دو « عبور» به حساب می آید.

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 15- بر روی چند درخت فقط دو علامت خورده است؟

در یک خیابان 200 درخت وجود دارد. نفر اول روی درختان مضرب 6 علامت می زند و نفر دوم روی درختان مضرب 9 علامت میزند و نفر سوم برروی درختان مضرب 4 بر روی چند درخت فقط دو علامت خورده است؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 14- چند نفر راستگو می باشند؟

در یک اتاق 10 نفر می باشند و از هر کدام می پرسند چند نفر از شما دروغ گو هستید؟ آن ها یه ترتیب پاسخ های زیر را می دهند:   2 ، 5 ،5 ،5 ،7 ،7 ،7 ،9 ،9 و10 در این جمع
چند نفر راستگو می باشند؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 13- چه کسی کیف را دزدیده است ؟

روزی در مدرسه کیفی را دزدیدند . براساس شواهد بدست آمده ، پنج نفر به نام های A ، B، C، D، و E متهم می شوند . این پنج نفر چنین می گویند :
A: من کیفی بر نداشتم من هیچ وقت دزدی نکرده ام. کار D بود .
B: من کیفی برنداشتم . پدرم خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم . E میداند دزد کیست.
C : من کیفی برنداشتم من قبل از شروع سال تحصیلی E را نمی شناختم . کار D بود .
D : من این کار را نکردم . کار E بود . A دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .
E : من کیفی را برنداشتم . B کیف را برداشت . C حرف من را تایید می کند ، چون سالهاست مرا می شناسد.
بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است .
چه کسی کیف را دزدیده است ؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
تگ ها: معما
comment نظرات () لینک

+ 12- عددی بعدی کدام است؟

بین اعداد  زیر ارتباط  خاصی برقرار است . عدد بعدی چه عددی است ؟چرا؟

 

... , 13112221 , 312211 , 111221 ,1211 , 21 , 11 ,
1

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
comment نظرات () لینک

+ 11- صبحانه پدر بزرگ

پدر بزرگ طرفدار پرو پاقرص تخم مرغ آپ پز است. در واقع تخم مرغ او باید در 15 دقیقه و نه کمتر و نه بیشتر آپ پز شود.یک روز وی از شما میخواهد صبحانه رو برای او مهیا کنید.و تنها زمان سنج های موجود در خانه دوساعت شیشه ای شنی هستند. در ساعت نی بزرگتر 11 دقیقه طول می کشد تا شن های موجود از مخزن الایی به پایینی تخلیه شود. ساعت کوچک تر این کا ر را ظرف 7 دقیقه انجام می دهد. شما با استفاده از این دوساعت چگونه میتوانید تخم مرغ پدر بزرگ را ظرف 15 دقیقه بجوشانید؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
تگ ها: معما و ساعت های شنی و l
comment نظرات () لینک

+ 10- زندانی و جوبه دار

شخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگاهداری می شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار راه دارد ولی دیگری به بیرون زندان راه دارد و منجر به آزادی زندانی می شود. هر یک از این درها یک نگهبان دارد که یکی ازآنها همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ و هر دو از اینکه کدام در به کجا راه دارد و نیز از
راستگویی یا دروغگویی نگهبان دیگر آگاهند. زندانی ما حق دارد تنها یک سوال از یکی از نگهبان ها بپرسد و سپس یکی از درها را انتخاب کند. در ضمن نگهبان ها فقط با "بلی” یا "خیر” پاسخ می دهند. او چطور می تواند با تنها یک سوال دری که به سوی آزادی باز می شود را پیدا کند؟!

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۸
comment نظرات () لینک

+ 9- چه کسی کیف را دزدیده است ؟

روزی در مدرسه کیف  معلمی را دزدیدند . براساس شواهد بدست آمده ، پنج نفر به نام های A ، B، C،  D، و E متهم می شوند . این پنج نفر چنین می گویند :

A: من کیفی بر  نداشتم من هیچ وقت دزدی نکرده ام. کار D بود .
B: من کیفی برنداشتم . پدرم  خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم . E میداند دزد کیست.

C : من کیفی برنداشتم من قبل  از شروع سال تحصیلی E را نمی شناختم . کار D بود .

D : من این کار را  نکردم . کار E بود . A دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .

E : من  کیفی را برنداشتم . B کیف را برداشت . C حرف من را تایید می کند ، چون
سالهاست مرا می شناسد.

بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر  اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ  گفته است . چه کسی کیف را دزدیده است ؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۸
comment نظرات () لینک

+ 8- اضطراب دانش‌آموزان نسبت به ریاضی

 
وی با اشاره به راه‌های علاقمند‌تر شدن دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی و رفع اضطراب آنها در این درس، اظهار داشت: یکی از راه‌هایی که می‌توانیم بچه‌ها را نسبت به ریاضی علاقمند کنیم، این است که کلاس ریاضی را به یک محیط شاد و مفرح تبدیل کنیم؛ علاوه بر آن، باید سؤالات کاربردی‌تری را در فضای کلاس برای بچه‌ها حل کنیم تا انگیزه آنها برای یاد گرفتن مفاهیم ریاضی بالاتر برود. 
 یک بانوی ریاضیدان مسلمان اهل الزی با اشاره به ریشه‌های اضطراب دانش‌آموزان نسبت به ریاضی گفت: "درک نکردن مفاهیم ریاضی " عامل اصلی ترس دانش‌آموزان از این درس است که برای حل این مشکل، دو راهکار پیشنهاد می‌شود.

به گزارش فارس ، از گذشته تاکنون شنیدن نام «ریاضی» برای گروه قابل توجهی از دانش‌آموزان با ترس و اضطراب همراه بوده است، به گونه‌ای که آثار این ترس در بی‌میلی دانش‌آموزان نسبت به زنگ ریاضی و نیز در نمرات امتحانی این درس همیشه مشهود بوده است.این سؤال همیشه در ذهن معلمان، اولیا و حتی دانش‌آموزانی که از ریاضی ترس دارند، وجود داشته و دارد که «دلیل این بی‌علاقگی و مشکل همیشگی در یادگیری ریاضی چیست؟!»؛ پاسخ‌های مختلفی نیز از سوی کارشناسان مسائل آموزشی به این علامت سؤال داده شده است که هرکدام از آنها نیز در جای خود قابل تأمل است. هفته گذشته همایشی با عنوان «نقش درس‌پژوهی در توسعه حرفه‌ای دبیران ریاضی» با حضور بیش از 150 نفر از دبیران ریاضی منتخب مدارس تهران در محل خانه معلم آموزش و پرورش منطقه 3 تهران برگزار شد؛ در این نشست تخصصی پروفسور «روحانی احمد ترمیزی» دانشمند زن مسلمان و استاد ریاضی دانشگاه UMB مالزی به تشریح این روش و تأثیر آن در بهبود آموزش ریاضی پرداخت.در حاشیه برگزاری این همایش گفت‌و‌گوی کوتاهی با این ریاضیدان مسلمان داشتیم و دلایل ترس دانش‌آموزان از این درس راهبردی و نیز راه‌ حل این مشکل را از وی جویا شدیم؛ وی سفر به ایران را تجربه بسیار خوبی برای خود خواند و تصریح کرد: «این نخستین بار است که به ایران می‌آیم و متوجه شده‌ام که مردم ایران بسیار دوست داشتنی هستند و همواره به دنبال این هستند تا اطلاعات علمی خود را با مردمان سایر کشورها به اشتراک گذاشته و تبادل‌نظر کنند و همین ویژگی آنها برای من بسیار جالب است».

***

پروفسور روحانی احمد ترمیزی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با راه‌های توسعه آموزش ریاضی در کشورها به ویژه کشورهای اسلامی گفت: در زمینه آموزش ریاضی تمام کشورها باید بر این امر تأکید و نسبت به آن اهتمام داشته باشند تا بهترین «روش‌های تدریس» را پیدا کرده و معلمان نیز روش‌های تدریس خود را بهبود ببخشند. این دانشمند مسلمان تصریح کرد: توسعه آموزش ریاضی باید به دغدغه اصلی کشورها به ویژه معلمان تبدیل شود.
وی با اشاره به زمینه‌های علمی موجود در میان مردم ایران گفت: مردم ایران همواره به دنبال آن هستند تا اطلاعات علمی خود را با مردمان سایر کشورها به اشتراک گذاشته و تبادل‌نظر کنند و همین ویژگی آنها برای من بسیار جالب است.
پروفسور روحانی احمد ترمیزی درباره ریشه‌های ترس از ریاضی در میان دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: به طور کلی ترس از ریاضی به این نکته برمی‌گردد که "آیا دانش‌آموز مفاهیم ریاضی را خوب فهمیده است یا خیر؟
".

استاد ریاضی دانشگاه UMB مالزی با تأکید بر مسئله «درک مفاهیم ریاضی» ادامه داد: واقعیت این است که دانش‌آموزانی که مفاهیم ریاضی را خوب نمی‌فهمند، همیشه از رفتن در کلاس ریاضی ترس دارند. * «تبدیل کلاس به محیط شاد» و
«کاربردی کردن مسائل»؛ 2 راه علاقه‌مندی بچه‌ها به ریاضی وی با اشاره به راه‌های علاقمند‌تر شدن دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی و رفع اضطراب آنها در این درس، اظهار داشت: یکی از راه‌هایی که می‌توانیم بچه‌ها را نسبت به ریاضی علاقمند کنیم، این است که کلاس ریاضی را به یک محیط شاد و مفرح تبدیل کنیم؛ علاوه بر آن، باید سؤالات کاربردی‌تری را در فضای کلاس برای بچه‌ها حل کنیم تا انگیزه آنها برای یاد گرفتن مفاهیم ریاضی بالاتر برود.

پروفسور روحانی احمد ترمیزی خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است این روش زمان زیادی را از معلم بگیرد اما باید توجه داشته باشیم که با این روش تعداد دانش‌آموزانی که از یاد گرفتن ریاضی احساس رضایت می‌کنند و با خوشحالی از کلاس خارج می‌شوند، از حالت عادی به مراتب بیشتر می‌شود‌ چرا که در روش عادی ممکن است فقط چند دانش‌آموز از یاد گرفتن مفاهیم ریاضی احساس رضایت و خشنودی کنند.
این ریاضیدان مسلمان در پایان خاطرنشان کرد: ما در کشور مالزی بسیار علاقمند هستیم تا از نظام آموزشی کشور ایران و جریان «یادگیری و یاددهی» بیشتر مطلع شویم و امیدوارم که این دو کشور مسلمان با یکدیگر ارتباط خوبی داشته باشند و بتوانند تجربیات علمی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
خبرگزاری :تابناک
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٤
comment نظرات () لینک

+ 7- معما

یک عدد 5 رقمی داریم که یکبار عدد یک را در ابتدا و یکبار در انتهای آن قرار می دهیم. از دو عدد 6 رقمی حاصل ، یکی سه برابر دیگری است. آن عدد چند است؟

نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢
تگ ها: معما
comment نظرات () لینک

+ 6- معمای 9 نقطه

چگونه میتوان بدون برداشتن قلم 9 دایره زیر را با 4 چهار خط مستقیم به هم متصل کرد؟

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمدرضا بنادکوکی ; ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢
تگ ها: معما
comment نظرات () لینک
  • انجمن